Adobe Lightroom Radiaalfilter – om je foto spannender te maken

Adobe Lightroom Radiaalfilter om je foto spannender te maken

De vraag komt geregeld voorbij. Hoe je de aandacht op een bepaalt punt kunt vestigen in Adobe Lightroom. Je kunt een vigneteffect maken om de aandacht op het brandpunt te vestigen, maar hoe doe je dit als je op een bepaalt punt dit wilt doen. Zelf maak ik met regelmaat gebruik van de Radiaalfilter tool. Hiermee kun je meerdere niet-centrale gevignetteerde gebieden maken om bepaalde gedeelten van een foto te benadrukken. Adobe Lightroom Radiaalfilter

Adobe Lightroom Radiaalfilter- By Daan Wagner

Kuala lumpur school – Fujifilm X Pro1 + 56mm f/1.2

Met het gereedschap Radiaalfilter kun je lokale aanpassingen met een ellipsvormig masker maken. Je kunt de radiaalfilter gebruiken om een ellipsvormig gebied te tekenen rond het onderwerp en de belichting, de verzadiging en de scherpte van de gedeelten buiten of binnen het geselecteerde masker te verlagen of verhogen. Adobe Lightroom Radiaalfilter

Adobe Lightroom Radiaalfilter - by Daan Wagner

Zie het onderstaande filmpje voor de mogelijkheden in Adobe Lightroom van de Radiaalfilter

Een radiaalfilter toepassen om een foto te verbeteren

In de module Ontwikkelen selecteer je het gereedschap Radiaalfilter in het regelpaneel. Ga op een van de volgende manieren te werk: Adobe Lightroom Radiaalfilter

  • Om een radiaalfilter te maken, klik je met je muis en sleep je de aanwijzer over het gebied waar je de filter op wilt toepassen. Hierdoor wordt een ellipsvorm getekend die het gedeelte definieert dat wordt aangepast of uitgesloten van de aanpassingen die je uitvoert.
  • Als je een radiaalfilter wilt bewerken, klik je op een van de grijze handgrepen van de foto.

Druk tijdens het tekenen op de Shift-toets om de radiaalfilter tot een cirkel te beperken. Om vast te stellen welk gedeelte van de foto wordt bewerkt, schakel je het selectievakje Masker omkeren in of uit. Het selectievakje is standaard niet ingeschakeld. Adobe Lightroom Radiaalfilter

Adobe Lightroom Radiaalfilter - by Daan Wagner

Systeemcamera fujifilm X T1 – 18-55 – Streets of Kuala Lumpur

  • Masker omkeren is niet geselecteerd (standaard): het wijzigen van instellingen heeft effect op het afbeeldingsgedeelte buiten het selectiekader.
  • Masker omkeren is geselecteerd: het wijzigen van instellingen heeft effect op het afbeeldingsgedeelte binnen het selectiekader.

Pas de grootte (breedte en hoogte) en richting van het toegevoegde radiaalfilter aan. Selecteer een filter en:

  • Klik in het midden van het filter en sleep om het filter te verplaatsen en een nieuwe positie te geven.
  • Houd de aanwijzer boven een van de vier filterhandgrepen, wacht tot het aanwijzerpictogram verandert, en klik en sleep om de grootte van het filter te wijzigen.
  • Houd de aanwijzer dicht bij de rand van het filter, wacht tot het aanwijzerpictogram verandert, en klik en sleep de rand van het filter om de richting van het filter te wijzigen.
Adobe Lightroom Radiaalfilter - by Daan Wagner

Met de 55-200 f/3.5-4.8 in Kuala Lumpur

Gebruik de sliders om het gewenste effect te krijgen. Gebruik de slider Doezelaar om het wegvallen van de toegepaste aanpassing aan te passen. De hardheid van je effect. Meestal heb ik deze op ongeveer 50% staan.

Sneltoetsen en modificatietoetsen voor het gereedschap Radiaalfilter

Nieuwe aanpassingen

  • Houd Shift ingedrukt en sleep om een aanpassing uit te voeren die wordt beperkt tot een cirkel.

Aanpassingen bewerken

  • Terwijl je een van de vier handgrepen sleept om het formaat van een aanpassing te wijzigen, houdt je de Shift-toets ingedrukt om de hoogte-breedteverhouding van de aanpassingsvorm te behouden.

Aanpassingen verwijderen

  • Terwijl een aanpassing is geselecteerd, drukt je op de Delete-toets om de aanpassing te verwijderen. .
Posbank Rhenen by Daan Wagner

Fujifilm X T1 + 10-24 + polarisatie filter. – Posbank Rhenen

Adobe Lightroom tips – Radiaalfilter

Reageren is niet mogelijk